معافیت سربازی با بیماریهای پوست و مو

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که بیماری های پوستی می تواند باعث #معافیت_سربازی شود؛ آلبته نه هر بیماری! در ادامه این بیماری ها را برای تان معرفی می کنیم.

بند۱- انواع #اگزمای وسیع و شدید:

الف) در صورتی که اگزما مزمن و مقاوم به درمان باشد و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود، باعث معافیت دائم می شود.

ب) اگزمای شدید، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پایین به طور کامل) یا هر دو پا (از مچ به پایین به طور کامل) نیز معاف دائم را به همراه دارد.

بند ۲- #عفونت_های #قارچی عمیق و وسیع پوست مانند نوکاردیازیس، اسپروتریکوزیس و… نیز می تواند باعث معافیت شود.

الف) در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند ۳- #هیپرئیدروز یا #عرق_کردن کف یک یا دو دست یا کف یک یا دو پا به صورت شدید؛ به نحوی که در دمای معمول اتاق بعد از شستن و خشک کردن دست ها یا پاها بعد از مدت ۵ دقیقه کف دست ها یا پاها کاملا خیس شود معاف از خدمات رزمی را به همراه دارد.

بند ۴- #لیکن_پلان پوستی مخاطی شدید و گسترده، معافیت دائم دارد.

بند ۵- #پسوریازیس :

الف) پسوریازیس شدید کف دست ها و پاها و پسوریازیس های شدید و گسترده بدن (بیش از ۲۵ درصد) یا انورسه و پسوریازیس های شدید سر و گردن باعث معافیت دائم می شود.

بند ۶- #سلهای_پوستی نیز معاف دائم می شود.

بند ۷- #لوپوس اریتماتوسیستمیک یا لوپوس اریتماتو حاد یا لوپوس اریتماتودیسکوئید، باعث معافیت دائم می شود.

بند ۸- #خالهای_پیگمانته مادرزادی یا آنژیوم های وسیع و غیرقابل عمل.

الف) توام با اختلالات عملی یا در سر و صورت که چهره نازیبایی به وجود آورده باشد، معاف دائم به همراه دارد.

ب) در سایر موارد، معاف از خدمات رزمی را برای تان به ارمغان می آورد.

بند ۹- #مایکوزیس_فونگوییدس و سایر لنفوم های پوستی و پاراپسوریازیس با پلاک های بزرگ نیز معافیت دائم را ایجاد می کند.

بند ۱۰- #سیکاتریس های جلدی در صورتی که وسیع (بیش از ۲۰ درصد در سطح بدن و ضخیم باشد یا چسبندگی به اطراف داشته و مانع حمل تجهیزات و انجام تمرینات نظامی شود یا تمایل به زخم شدن داشته یا اختلالات عملی در اندام ها ایجاد کرده باشد، باعث معافیت دائم می شود.

بند ۱۱- #سیکاتریس های صورت و گردن در صورت به وجود آوردن چهره نازیبا، معافیت دائم را به دنبال دارد.

بند ۱۲- #ویتیلیگو گسترده صورت یا هر دو دست به طور کامل و با وسعت بیش از ۴۰ درصد کل بدن نیز معافیت دائم از سربازی را به همراه دارد.

بند ۱۳- عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد، مانند فلبیت های عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام توام باشد، معاف دائم را سبب می شود.

بند ۱۴- #هیپودرمیت های ندولر شدید، منتشر، مقاوم و توام با علائم سیستمیک، معافیت دائم را موجب می شود.

بند ۱۵- #درماتوزهای اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی و آکرودرماتیت مزمن هالوپو، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا، اریتم مولتی فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقی نیز باعث معافیت دائم می شود.

بند ۱۶- #هیپرکراتوز یا میخچه یا زگیل های کف هر دو دست یا هر دو پا:

الف) در موارد شدید که بیش از ۳۰ درصد کف هر یک از دست ها و پاها را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد، معاف دائم.

ب) در موارد خفیف، معاف از خدمات رزمی را موجب می شود.

بند ۱۷- #فرونکولوز شدید و وسیع که بیش از ۴۰ درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد نیز معاف دائم را به همراه دارد.

بند ۱۸- بیماری های پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیایی (شغلی، دارویی، جنگی) ایجادشده و به درمان مقاوم باشد معافیت دائم از سربازی را به ارمغان می آورد.

بند ۱۹- #کهیر :

الف) اگر کهیر همراه با آنژیوادم باشد، معاف دائم می شوید.

ب) در سایر موارد، معاف از خدمات رزمی.

بند ۲۰- #آلوپسی_آرآتا همراه با چهره نازیبا یا توتالیس و یونیورسالیس، معاف دائم را موجب می شود.

بند ۲۱- انواع آکنه:

الف) #آکنه Conglobata و Fulminant توام، معافیت دائم را برای تان به وجود می آورد.

ب) #آکنه شدید که صورت و بدن را گرفتار کند و مقاوم به درمان های معمول باشد، معاف از خدمات رزمی را موجب می شود.

بند ۲۲- #لیشمانیوز یا #سالک پوستی فعال، شش ماه معاف موقت را به همراه دارد.

بند ۲۳- #سارکوئیدوز :

الف) نوع منتشر با درگیری بیش از ۲۵ درصد سطح بدن معاف دائم را موجب می شود.

ب) در سایر موارد، معاف از خدمات رزمی.

بند ۲۴- اگر بیماری ژئودرماتوز مانند #توبروز_اسکلروزیس، #رکلین_هوزن ، #آلبینیسم ، #گزرودرماپیگمانتوزا ، #پورفیری باشد، معاف دائم می شود.

بند ۲۵- #ایکتیوز گسترده مادرزادی یا اکتسابی:

الف) با گرفتاری بیش از ۲۵ درصد از سطح بدن، معاف دائم.

ب) در صورت ۲۵ درصد و کمتر از سطح بدن، معاف از خدمات رزمی می شوید.

بند ۲۶- #لیکن_سیمپلکس مزمن

@drtaba