لیفت نخ

یکی از درمانهای زیبایی ظریفی است که در آن پوست افتاده صورت به آرامی کشیده میشود تا پوستی صافتر و جوانتر به دست آید و با اثر نیروی جاذبه و بالا رفتن سن مقابله شود. تاثیرات لیفت صورت با نخ جایگزینی با تهاجم کمتر برای جراحی لیفت صورت است که صورت را بدون تحمیل عوارض جانبی مربوط به جراحی جوان و شاداب میکند.

دوران بهبود لیفتینگ بدون جراحی صورت بسیار کوتاه است و این عمل روند زندگی بیمار را مختل نمیکند. متخصصين در عمل لیفت با نخ های بسیار ظریفی را زير بافت نرم صورت جاي گذاري ميكنند تا ناحیه های شل و افتاده صورت را بالا ببرد و نگه دارد.

البته نتایج لیفت و کشیدن پوست صورت با نخ مانند جراحی کامل لیفت صورت نیست، بااین حال روش مناسبی برای جوانسازی صورت است که نتایجی ظریفتر را به دست میدهد.