برگزاری چهارمین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی

چهارمین جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی در روزیکشنبه مورخه ۹۲/۴/۳۰ ، تحت عنوان prp آری یا نه ، با حضور اعضای هیئت علمی ، کارشناسان پژوهشی و پزشکان مرکز برگزار گردید.مباحث این جلسه توسط آقای دکتر سید مهدی طبایی ارائه و همچنین در این جلسه به بررسی آخرین مقالات در زمینه درمان باprp پرداخته شد. در این جلسه مقالات چاپ شده در مورد در زمینه های دندانپزشکی ، اورتوپدی ، ترمیم زخم و کاشت مو مورد بحث قرار گرفت و در آخر با تاکید بر نیاز به انجام مطالعات بیشتر با دقت بالاتر ، نتیجه گیری شد که prp در زمینه ترمیم زخم ، می تواند مفید واقع باشد ولی در درمان های مربوط به درماتولوژی و کاشت مو هنوز مقالات مورد تایید که بتواند پزشکان و محققین را در مورد بکارگیری مجاب نماید وجود ندارد و نیازمند انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد .